Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021

Pro zvětšení klikněte na obrázek                                          Pro zvětšení klikněte na obrázek

 

 

Vážení rodiče,

v letošním přijímacím řízení bylo přihlášeno 56 dětí, přijato je 26 dětí. Pokud se v příštím školním roce otevře přípravná třída při ZŠ Velvary, uvolní se nám dalších 5 míst. Informaci o otevření přípravné třídy budu mít v měsíci červnu, poté budou přijaty další děti podle umístění v přijímacím řízení. 

Děkuji za pochopení

Bc. Zdeňka Vosecká, ředitelka MŠ

 

 


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Elektronický předzápis bude spuštěn 5.4.2021 – 14.5.2021

Řádný zápis 2.5.2021 – 16.5.2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/velvary

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Kritéria přijímacího řízení

Přednostně jsou přijímány děti:

1. děti předškolního věku (a starší), které před začátkem školního roku do 1. 9. 2021, dosáhnou 5 let věku ze spádové oblasti, (ročníky 2015 a 2016, z Velvar, Ješína, Malé Bučiny, Velké Bučiny, Radoviče)

2. děti, které před začátkem školního roku (do 1. 9. 2021) dosáhnou 4 let věku ze spádové oblasti

3. děti, které před začátkem školního roku (do 1. 9. 2021) dosáhnou nejméně 3 let věku ze spádové oblasti

4. ostatní děti  z okolních vesnic dle věku (starší mají přednost). Starší děti 3 let mají přednost před mladšími.

Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí do MŠ. Pokud bude přijato dítě mladší 3 let, nastoupí svou docházku do MŠ až při dovršení věku 3 let.

Bohužel, tento školní rok jsme opět nuceni organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Proto prosím své vyplněné žádosti, které si vytisknete v elektronickém předzápisu, můžete zasílat datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!), poštou, popřípadě vhozením v zalepené obálce do schránky na plotě mateřské školy.

Žádost musí být řádně vyplněna, v žádosti bude vyplněné řádné očkování dítěte dětskou lékařkou. Dále prosím o přiložení kopie rodného listu dítěte, místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na MěÚ Velvary v evidenci obyvatel.

Žádost a kopii rodného listu posílejte od 2.5.2021 do 16.5.2021 výše uvedenými způsoby.

Na uvedený email, krerý zapíšete při elektronickém předzápisu vám bude odeslán registrační kód, pod kterým bude v MŠ vaše dítě vedeno. 

Kdo nemá možnost si žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vytisknout, může si ji vyzvednout v MŠ každé pondělí od 12.4.2021 v čase od 10:00 do 11:00 hodin.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách MŠ (www.msvelvary.cz)  26.5.2021, pod registračním kódem zjistíte, zda je vaše dítě přijato.

Co by mělo dítě umět před nástupem do MŠ

co-by-melo-dite-umet-pred-nastupem-do-ms