Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Výsledky zápisu 

 

Seznam přijatých dětí 1. str.

Seznam přijatých dětí 2. str.

Seznam nepřijatých dětí

 

 

Připomínáme blížící se termín řádného zápisu do MŠ, 11. a 12.5. 2022. V elektronickém předzápisu jste měli možnost zarezervovat si termín zápisu (datum a čas), kdo jste tak ještě neučinil, zbývá posledních pár volných míst. Rezervační systém máme z důvodu velkého počtu zájemců a chceme předejít vašemu dlouhému čekání. Kdo se do systému nezarezervoval, z důvodu naplněné kapacity, přijďte v dané termíny 11. a 12.5.2022 po 17:00 hodině. K zápisu můžete samozřejmě příjít se svým dítětem, které se seznámí s prostředím mateřské školy. Nezapomeňte sebou donést všechny potřebné dokumenty, vyplněnou žádost (potvrzenou lékařem o řádném očkování), rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Už se na vás těšíme 🙂

 

 

Mateřská škola Velvary, okres Kladno vyhlašuje zvláštní zápis pro přijímání cizinců ke vzdělávání v MŠ, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. Nevztahuje se na ostatní cizince.

Termín zápisu 15.6.2022 od 15:00 – 17:00 hod. a 16.6.2022 od 15:00 – 17:00 hod.

Žádost o přijetí si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách školy nebo si ji mohou přijít vyzvednout do MŠ od 1.6.2022.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu od 15. června 2022 15:00 – 17:00 hod. do 16. června 2022 15:00 -17:00 hod. 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 15 червня 2022 року з 15:00 до 17:00 по 16 червня 2022 року 15:00 до 17:00

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 15 červnja 2022 roku po 16 červnja 2022 roku (15:00 – 17:00)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky

1. str.

2. str.

1. str.

2. str.

 

Zápis do MŠ

Kritéria přijímacího řízení

Přednostně jsou přijímány děti:

1. děti předškolního věku (a starší), které před začátkem školního roku do 1. 9. 2021, dosáhnou 5 let věku ze spádové oblasti, (ročníky 2015 a 2016, z Velvar, Ješína, Malé Bučiny, Velké Bučiny, Radoviče)

2. děti, které před začátkem školního roku (do 1. 9. 2021) dosáhnou 4 let věku ze spádové oblasti

3. děti, které před začátkem školního roku (do 1. 9. 2021) dosáhnou nejméně 3 let věku ze spádové oblasti

4. ostatní děti  z okolních vesnic dle věku (starší mají přednost). Starší děti 3 let mají přednost před mladšími.

Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí do MŠ. Pokud bude přijato dítě mladší 3 let, nastoupí svou docházku do MŠ až při dovršení věku 3 let.

1. str.

2. str.

       

https://elektronickypredzapis.cz/vyhledat?materska_skola=70991677

Kdo nemá možnost si žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vytisknout, může si ji po předchozí domluvě vyzvednout v MŠ každé pondělí od 11.4.2022 v čase od 10:00 do 11:00 hodin.

Co by mělo dítě umět před nástupem do MŠ

co-by-melo-dite-umet-pred-nastupem-do-ms