Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Velvary

Od 1.1.2017 se mění kritéria pro přijímání dětí. Pro děti , které do 31.8. dovrší 5 let, bude docházka povinná.

Tyto děti se musí dostavit k zápisu do MŠ.

Dalšími kritérii  jsou  trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu a věk dítěte.